All posts on April, 2015


Mantras

Matsya Stotram

Matsya Stotram Noonam thwam Bhagawan sakshath  harir narayano avyaya, Anugrahaya bhoothanam dhathse  roopam jalokasam.                             Namasthe purusha sreshta, sthithyuthpathivyayayeswara, Bhakthanam na prapannanam mukhyo athma …

Read more 0 Comments
Mantras

Durga Aarti

Durga Aarti   Jai ambe Gowrii maiyaa, Jai shyaamaa Gowrii Nishadina tumako dhyaavata, Hari brahma shivjii, Bholo Jai Ambe Gowri.                                                                                                                                                   Maang sinduur …

Read more 0 Comments
Mantras

Ramashtakam

Ramashtakam Bhaje visesha sundaram, samastha papa khandanam, Swabhaktha chitha ranjanam, Sadaiva rama madvayam.                     Jatakalapa Shobhitham, Samastha papa nasakam, Swabhaktha bheethi bhanjanam, Bhajeha  rama …

Read more 0 Comments
Mantras

Ganapathi Sthavam

Ganapathi Sthavam Abheepsithartha sidhyartham poojitho yassurair api, Sarva vignaschidhe thasmai Ganathipadaya nama Gananam adhipaschando gajavakthrasthrilochana, Preetho bhavatu may nithyam varadatha vinayaka. Gajananam ganapathim gunanamalayam param, …

Read more 0 Comments