Posts tagged Sree Annapurna Stotram


Mantras

Sree Annapoorna Stotram

    Audio Version     Sree Annapoorna Stotram   Nityanandakari varabhayakari saundaryaratnakari Nirdhutakhilaghorapavanakari pratyaxamaheshvari | Praleyachalavanshapavanakari kashipuradhishvari Bhiksham dehi kripavalambanakari matanapurneshvari  ||1|| Nanaratnavichitrabhushanakari hemambaradambari …

Read more 0 Comments